กลับไปยังบล็อก

ปวดท้องประจำเดือน : การฝังเข็มรักษาช่วยได้อย่างไร ? โดยไม่ต้องใช้ยาแก้ปวด

อาการปวดท้องประจำเดือนที่ต้องตรวจรักษาอาการปวดเกินช่วง 1-3 วันก่อนหรือหลังเริ่มมีประจำเดือน อาการปวดที่เป็นมากขึ้นทุกเดือน

อ่านเพิ่มเติม