กลับไปยังบล็อก

ปวดท้องประจำเดือน : การฝังเข็มรักษา

อาการปวดท้องประจำเดือนที่ต้องตรวจรักษาอาการปวดเกินช่วง 1-3 วันก่อนหรือหลังเริ่มมีประจำเดือน อาการปวดที่เป็นมากขึ้นทุกเดือน

อ่านเพิ่มเติม