กลับไปยังบล็อก

กรดไหลย้อน โรคกระเพาะ ปวดจุกแน่นท้อง : การฝังเข็มรักษาช่วยได้อย่างไร ?

อาการกรดไหลย้อน โรคกระเพาะปวด จุกแน่น บริเวณท้องเหนือสะดือ หรือ ลิ้นปี่ อาการมักเป็นก่อน หรือ หลังมื้ออาหาร เรอเปรี้ยว เรอบ่อย ขมในคอ จุกแน่นบริเวณคอ รู้สึกมีอะไรมาจุกที่คอ อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน อาจมีถ่ายเหลว ท้องเสียร่วมด้วย

อ่านเพิ่มเติม