รีวิวจากคนไข้ ปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม

ขอบคุณคนไข้ที่น่ารักของเรานะคะ
คุณมนูญ มารักษาเรื่องปวดเข่าค่ะ  :)

"โรคข้อเข่าซ้ายเสื่อมตั้งแต่เข้าพรรษาปีที่แล้ว หลังจากรักษาโดยการฝังเข็ม 10 ครั้ง อาการทุเลาลงมาก มีอาการดีกว่าเดิมเห็นได้อย่างชัดเจน สรุปอาการดีขึ้นภายหลังการรักษาจากคุณหมอประมาณ 80%"

"ต้อนรับดี พูดจาไพเราะ ชี้แนะการรักษา พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางปฏิบัติหลังได้พบคุณหมอแล้วเป็นอย่างดี"

"การรักษาโดยการฝังเข็มน่าจะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ เนื่องจากไม่มีสารตกค้างในร่างกายจากการฉีดยาหรือทานยา"

-คุณมนูญ นันทมนตรี